Dotacje na Cyfryzacje

Cyfrowy Powiat

Dofinansowanie dla powiatów niezależnie od wielkości udzielane jest w formie grantów i może być przeznaczone na zadania wskazane poniżej.

fundusze-eur-logo-1.png
flaga-pl-1.png
ue-logo-1.png

Zadania kwalifikujące się do otrzymania grantu:

Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, modernizacji/rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:

  • zakup usług chmurowych, zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań ustawowych oraz bieżącej obsługi obywatela;
  • tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).

Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.

Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W ramach kategorii obowiązkowe / obligatoryjne będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych.

Czy wiesz, że w ramach obowiązków i regulacji prawnych pełną odpowiedzialność na skradzione dane lub środki finansowe ponosi kadra managerska w jednostce samorządowej?

Etapy ubiegania się o dofinansowanie:

KROK 1

Rejestracja w Generatorze Wniosków Grantowych (GWG)

Wchodząc na stronę http://cyfrowy-powiat.p.lodz.pl kandydat na Grantobiorcę (JST), jeśli jest już użytkownikiem konta w Generatorze Wniosków Grantowych, może się zalogować do swojego konta przy wykorzystaniu loginu (e-mail) i hasła (składającego się z min. 8 znaków, w tym mała i wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), stosowanego podczas rejestracji. Przy pierwszym wejściu należy się zarejestrować, dokonując weryfikacji adresu e-mail. 

KROK 2

Ubieganie się o grant w Generatorze wniosków

Po wypełnieniu niezbędnych danych i przesłaniu ich poprzez Generator, na koncie pojawi się informacja o otwartym naborze z aktywnym przyciskiem:
• Wybierz Nowy wniosek

  • W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do dokumentacji konkursowej. 

Powiat ubiegająca się o grant musi wykonać obowiązkowy audyt KRI/KSC.
Warto za wczasu podpisać stosowną umowę ponieważ podmiotów startujących w konkursie jest ponad 300 a ilość audytorów KRI/KSC jest ograniczona.

Warto też zauważyć że cena audytu to tylko 4950 PLN+VAT i jest rozliczana w grancie.

W tym miejscu proponujemy wykonanie audytu przez nasza firmę już teraz bez oczekiwania na ogłoszenie konkursu. Wystarczy że wypełnicie państwo formularz zgłoszeniowy

Dodatkowa zachętą na wykonanie audytu już teraz jest to, iż w przypadku nieotrzymania grantu w konkursie “Cyfrowa Gmina” nie będziecie państwo musieli płacić nam za wykonany audyt, czyli będzie on zupełnie GRATIS!
Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego bez skutków prawnych i finansowych.

KROK 3

Ubieganie się o grant

Dzięki prostemu formularzowi aplikacyjnemu, możliwe będzie przekazywanie wniosku zawierającego:
1. Koncepcję realizacji grantu cyfrowego;
2. Wykaz planowanych do poniesienia wydatków spójnych z koncepcją realizacji grantu.

Wydatki ponoszone są na 4 moduły:
a. Cyfryzację biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych
b. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek podległych (dostosowanie do potrzeb)
c. Edukacja cyfrowa urzędników
d. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

KROK 4

Kwota grantu i jego rozdysponowanie

Generator w automatyczny sposób zsumuje zaplanowane koszty oraz wskaże kwotę dostępną do wykorzystania w ramach grantu.

KROK 5

Realizacja projektu

Po potwierdzeniu stosownych oświadczeń będziesz mógł zapisać wniosek. Po zapisaniu, wniosek zostanie wyświetlony w całości i dostępna będzie możliwość jego wysłania do oceny bądź edycja. Po wysłaniu nie będzie możliwa edycja wniosku i nastąpi jego ocena przez Ekspertów Partnera.

Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku oceny poprzez Generator Wniosków Grantowych oraz informacją na adres mailowy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu
w GWG.

Diagnoza Cyberbezpieczeństwa

Aby znacząco ograniczyć ryzyko potencjalnego ataku hakerów proponujemy Państwu w ramach naszych usług diagnozę cyberbezpieczeństwa Państwa Jednostki.

Diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach pozyskanych środków jest obowiązkowa bez względu na cel przeznaczonych środków wskazanych w punktach 1,2,3.

Smartech w ramach realizacji diagnozy rozszerzy jej zakres i wskażemy Państwu dodatkowo zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz skuteczne metody ich zniwelowania w trzech podstawowych obszarach: technicznym (IT), organizacyjnym (procedury, polityki, instrukcje) oraz poziomu świadomości Państwa pracowników na co dzień pracujących w systemach IT. 

Szkolenia z Cyberbezpieczeństwa

Część wskazanych działań doskonalących w Państwa Jednostce może zostać również zrealizowana ze środków Cyfrowy Powiat, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupy sprzętu i oprogramowania pozwalającego chronić jednostkę przed cyberatakami oraz doradztwo w zakresie wsparcia przy wdrożeniu zasad cyberbezpieczeństwa w Państwa jednostce.

Ze statystyk wynika że przeszkolenie pracowników na co dzień pracujących w systemach informatycznych (kadry, płace, księgowość, geodezja i inne)

Z naszych badań wynika że odstawowa wiedza o sposobach ataków i metodach ich zapobiegania powrzechna wśród pracowników pozwala na obniżenie prawdopodobieństwa skutecznego ataku hakerskiego o prawie 30%. 

Strategia Cyberbezpieczeństwa

Innym skutecznym sposobem zwiększenia odporności Państwa jednostki na ataki hakerów jest po przeprowadzeniu obligatoryjnej diagnozy cyberbezpieczeństwa wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów do przygotowania optymalnego planu rozłożonego na kolejne lata w Państwa WPF-ie wzmacniania odporności Państwa Jednostki na ataki hakerów. Niekoniecznie musicie Państwo w przeciągu jednego roku wydatkować olbrzymie środki żeby podnieść swoją odporność.

Niewłaściwe zaplanowane wydatkowania środków będzie skutkować budowaniem odporności w jednym obszarze oraz pozostawieniem miejsc ataku w innych obszarach.

Przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów możecie Państwo otrzymać wsparcie w zakresie optymalnego planowania całego procesu wdrożenia cyberbezpieczeństwa w Waszej jednostce dostosowane do budżetu i dojrzałości Państwa jednostki. Również w ramach grantu Cyfrowy Powiat możecie Państwo pozyskać na takie doradztwo środki finansowe.

Nasi audytorzy

Nasi audytorzy posiadają: Certyfikaty audytorów wiodącego akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji normy PN/EN ISO 27001, audytora wiodącego normy ISO 22301, Offensive Certified Security Professional.

DARIUSZ JĘDRYCZEK

Specjalista ds. Audytu

MAREK MIARA

Specjalista ds. Audytu

BARTŁOMIEJ ŻAK

Specjalista ds. Audytu

Strategia Cyberbezpieczeństwa

Konkurs kierowany jest do wszystkich powiatów w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

​​​Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

    • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
    • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
    • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj
Strona poświęcona grantowi to 
https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat 

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię.

Infolinia działa w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku*:

Tel.:  +48 42 631 21 05

e-mail: cyfrowypowiat@cppc.gov.pl